Οι σημερινές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Βιομηχανική Ζώνη των Καλυβίων Αττικής, έχουν συνολική έκταση 5.000 m2 όπου στεγάζονται η παραγωγή, τα κεντρικά γραφεία και οι αποθήκες έχοντας σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και εξοπλισθεί σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ένα “πράσινο” Βιομηχανικό έργο, όπου όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι επενδύθηκαν εσωτερικά με πανέλα, για βελτίωση της θερμομόνωσης, ώστε οι συνθήκες θερμοκρασίας που επικρατούν εσωτερικά του κτιρίου να είναι κατάλληλες για τα τρόφιμα που διακινούμε καθημερινά καθώς και για τους εργαζομένους μας.

Για το φωτισμό όλων των χώρων του εργοστασίου μας, έχουν τοποθετηθεί φωτοσωλήνες οι οποίοι φωτίζουν όλους τους εσωτερικούς χώρους, με φυσικό φωτισμό χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο, εξοικονομώντας έτσι σημαντικά ποσοστά ενέργειας.

Επίσης για τον εξαερισμό όλων των εσωτερικών χώρων, έχουν τοποθετηθεί ειδικοί εξαεριστήρες. Συνεπώς δημιουργήθηκαν ασφαλείς συνθήκες εργασίας, σε χώρους που πληρούν όλες τις προδιαγραφές FSSC 22000 (H.A.C.C.P.), εξοικονομώντας ενέργεια και προστατεύοντας το περιβάλλον.