Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ανεκτίμητο κεφάλαιο της εταιρείας, αναπτύσσοντας και ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους της να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους ενώ παράλληλα καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να παρέχουμε ένα σταθερό & ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας και η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους  βρίσκονται μεταξύ των κεντρικών μας στόχων. Η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της ΜΙΝΟS FOODS.

Στη ΜINOS FOODS στοχεύουμε στην επιλογή έμπειρων επαγγελματιών που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς - αυτό της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών -που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες και επιδρούν καταλυτικά στην ανάπτυξη νέου πελατολογίου.

Η πίστη στο όραμα και την εταιρική φιλοσοφία μας είναι βασικό κριτήριο αξιολόγησης όλων των ανθρώπων μας ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε τομέα και σε κάθε φάση εμπορικής δραστηριότητας η σταθερή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων & υπηρεσιών μας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η έννοια της βιωσιμότητας με τη στρατηγική της σημασία έγκειται στο ότι μια επιχείρηση πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς για να έχει μια μακροπρόθεσμη επιτυχία και επιβίωση σύμφωνα με το οικοσύστημα στο οποίο είναι ενσωματωμένη με τη μελέτη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Η βιώσιμη ανάπτυξη για την ΜΙΝΟS FOODS μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, να δώσει πλεονεκτήματα για τη διαχείρισης κινδύνων, να αντιμετωπίσει κρίσεις μέσω της ενημέρωσης της εταιρείας από το περιβάλλον και να βελτιώσει την εικόνα της, για τη κοινωνία και το περιβάλλον. Να παράγει προϊόντα φτιαγμένα από διαλεκτά υλικά τα οποία προέρχονται από βιώσιμους πόρους και πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές.

 Όλα τα στοιχεία της στρατηγικής κατεύθυνσης της ΜΙΝΟS FOODS Α.Ε.Β.Ε. ευθυγραμμίζονται στενά γύρω από το πρόγραμμα «Food with Integrity», το οποίο ορίζει την εύρεση των καλύτερων πρώτων υλών που παράγονται μέσω βιώσιμης ανάπτυξης  με σεβασμό στο οικοσύστημα.