Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελεί ανεκτίμητο κεφάλαιο της ΜΙΝΟS, αναπτύσσοντας και ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους της, να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους ενώ παράλληλα καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες, προκειμένον να παρέχουμε ένα σταθερό & ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας και η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, βρίσκονται μεταξύ των κεντρικών στόχων μας. Η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της ΜΙΝΟS.

Στη ΜINOS στοχεύουμε στην επιλογή έμπειρων επαγγελματιών, που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς, αυτό της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, που συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες και επιδρούν καταλυτικά στην ανάπτυξη νέου πελατολογίου.

Η πίστη στο όραμα και την εταιρική φιλοσοφία είναι βασικό κριτήριο αξιολόγησης όλων των ανθρώπων της MINOS, ώστε να διασφαλίζεται, σε κάθε τομέα και σε κάθε φάση εμπορικής δραστηριότητας, η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.